Rodinné domky za cenu bytu.

Vize byla jednoduchá. Splnit sen mnoha lidí postavit si vlastní rodinný dům. Takový dům, který je na pohled hezký a cenově dostupný, nenáročný na provoz z hlediska spotřeby energií, který bude odpovídat moderním požadavkům na rychlost výstavby, kvalitu stavebního materiálu a jeho zdravotní nezávadnost.

Tento materiál je pro každého, kdo dokáže, že se nebojí nových, ekologických trendů v oblasti bydlení.

Flexibuild je certifikovaný stavební materiál. Jedná se o desky na bázi celulózy a sendviče obsahující extrudovaný polystyrén opláštěný deskami. Desky Flexibuild se vyrábí v České republice pomocí speciální technologie, která recykluje odpady z vrstvených potravinářských obalů s polyethylenem.

Materiál Flexibuild se vyznačuje vysokou pevností, houževnatostí, pružností a nízkou nasákavostí po hraně i po povrchu. Má také dobré tlumící a zvukově izolační vlastnosti. Oproti jiným materiálům je lehčí, což značně usnadňuje manipulaci. Díky vstupní surovině je ekologický, zdravotně a hygienicky nezávadný a svou nenáročností na výrobu levnější než na trhu dosud dostupné stavební materiály. Technologie je sice v ČR nová, ale v Evropě je vyzkoušena a provozována.Proč je materiál Flexibuild novou alternativou v oblasti bydlení?

Po své užitné vlastnosti, tepelnou izolaci, snadné zpracování, rychlost výstavby, ekologie, hygienická nezávadnost, odolnost proti vodě, cenová dostupnost.

Stavební materiál Flexibuild má široké využití a dá se dobře kombinovat s dalšími stavebními materiály. Systém stavebních prvků, obkladových a izolačních desek i samonosných panelů na příčky a konstrukce je možné také využít při rekonstrukci bytů a bytových jader, při přestavbě, výstavbě rodinných domků jako obkladové, výplňové panely konstrukcí, samonosné příčky a obvodové zdi i při revitalizaci panelových domů.

Jak uvedeno výše, materiál je v plné míře dle obecně platných právních předpisů a dalších norem certifikován, plně veřejně dostupné jsou technické listy a prohlášení o shodě.

Užitné vlastnosti:

 • Desky Flexibuild jsou odolné proti mechanickému poškození (při pádu se neulamují rohy, nepoškozují se hrany apod.)
 • Do desky lze bez problémů kdekoliv v ploše uchytit obraz, poličku, případně celou kuchyňskou linku bez použití zvláštní podpůrné konstrukce. Odpor při vytržení vrutu je otestován na 55 kg na jeden vrut u desky 10 mm (u desky 15 mm už 82 kg)
 • Při tvorbě klenutých stropů či různých obloukových konstrukcí lze desku bez problémů napnout na připravený podpůrný rošt. Tímto způsobem můžeme vytvořit oblouk až do průměru D = 1400 mm bez narušení povrchu desky.

Tepelné izolace

 • Desky mají vynikající vzduchotěsnost (vzhledem k tomu, že pojivem jednotlivých částeček je polyetylén, a tím zajišťují minimální ztráty tepla prostupem konstrukcí.
 • Hliníkové částečky obsažené v konstrukci vrací část sálavého tepla zpět do interiéru.
 • Dům postavený z desek Flexibuild neakumuluje teplo a je tudíž vytopen během několika minut. (V případě např. odjezdu na dovolenou, lze místnosti pouze temperovat a tím snížit náklady za vytápění na minimum.)

Společnost KVB, s.r.o. nabízí svým zákazníkům výstavbu rodinných domků při použití materiálu Flexibuild, a to v systému

 • deska 15 mm, polystyrén 140 mm, deska 15 mm, zevnitř sádrokarton 12,5 mm-protipožární
 • zvenčí fasádní systém 6 mm, popř. 10 mm polystyrén, lepidlo, perlinka, lepidlo, fasádní omítka.

Projektová dokumentace

Společnost KBV, s.r.o. nabízí v ceně RD projektovou dokumentaci na RD uvedené v propagační brožůrce.

Není vyloučeno, aby si investor dle svých přestav dodal svůj projekt – cena projektu nebude v ceně domu.

Spodní stavba

Základová deska dle projektové dokumentace

Vrchní stavba

 • obvodová stěna – uvedeno výše
 • příčky
 • strop
 • podlahy

Střešní konstrukce a střešní krytina

Vazníky Kasper

Střešní betonová krytina, popř. plechová krytina.

Interiér

Cena

Cena domu je stanovena pro standardní provedení.

Pojem standard – příloha (i příloha Smlouvy o dílo)

Doporučená pravidla pro užívání RD Flexibuild

Doporučená pravidla užívání RD vyvinutý společností Flexibuild obsahuje řešení veškerých detailů stavby tak, aby nedocházelo k výskytu nežádoucích tepelných mostů ve svislých a vodorovných konstrukcích domu a tudíž, aby bydlení v takovém domě bylo příjemné a zdravé.

Politika společnosti

Politika společnosti